logo
专题摘要

韩国女明星虽大多都被冠上整容、自杀、潜规则,但丝毫未影响她们在亚洲的人气。韩剧中的女主角总能唤起大家对可爱、夸张、知性女人的怜爱;而音乐中的动感舞曲却将她们的舞台魅力展现的淋漓尽致。 女明星中有像宋慧乔、金泰熙、韩佳人、韩彩英、李多海、尹恩惠等演技女王,也有李孝利、boa宝儿、金泫雅等性感的舞台诱惑,还有新生代可爱女孩允儿、崔雪莉、敏雅等,带着对心中偶像的喜爱一起看看她们的最新消息吧~

相关资讯
 • <p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/197/e9f81619791f2db811a9208e18cc5ed9.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/197/e88d45749349b06b9d4090b4a3b001d6.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/197/2ec1cb3e3dd91f2d6284310a1e3ada3d.jpg' width='100%'></p><p></br></p> <p> 韩国知名彩妆师PONY(朴惠敏)2008年从美妆博主起家,虽然脸蛋甜美,但不靠外表吃饭,而是靠一双巧手打出知名度,之后更成为CL的贴身化妆师,被女孩们奉为教主。鲜少曝光感情生活的她,日前却上传一段影片自曝将在5月结婚,引发粉丝骚动,成了微博热搜冠军关键词。</p><br><p> PONY化妆的超强实力在业界堪称大神等级,曾仿妆泰勒-斯威夫特、斯嘉丽-约翰逊、泫雅等知名女星,相似度高得惊人,7日她在微博PO出一则影片,宣布:“我要结婚了!”且时间点就在5月,对象是交往8年的男友,男方也在IG上标注她,甜蜜告白:“Loveyouall!”</p><br><p> 结婚喜讯曝光后,许多粉丝都开心献上祝福,也因为PONY的仿妆完成度太高,还有人开玩笑说:“娶了PONY就像把所有女明星都娶回家了。”不过PONY不久后便删除该则贴文,此举让外界摸不着头绪,纷纷开始揣测是否结婚一事临时喊卡,引发热烈讨论,也登上微博热搜关键词第一名。</p> <br><p>来源:韩剧迷</p>

 • <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><img class="__bg_gif" data-ratio="0.1734375" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz/wcpINFjTDoBiaKIqeGSzTibSdukAa40bMIFw69ib9YO1jHLqvj1J3jTqZgtPBKDR7p6RI6En7hJf14LnkonrSaV1w/0?wx_fmt=gif" data-type="gif" data-w="640" width="auto" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important; font-size: 16px; line-height: 2em; color: rgb(62, 62, 62); white-space: pre-wrap; font-family: 宋体; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; visibility: visible !important; width: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">近几年,国内的综艺如雨后春笋般涌现,真人秀更是霸占荧屏。不过剧姐发现,有一些不管是买了还是没有买版权的节目,都有<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">韩国综艺</span></strong>的影子。</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">尤其是最近国内很火的<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(255, 0, 0);">《向往的生活》</span></strong>,从未开播前就引起了不少网友的关注。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsaJsEiaGfOXiaib3N4PstQp3hLktONwLVInP2vrIN2Shr1yPVNTGeu1JdQ/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.9423423423423424" data-w="555" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(255, 0, 0);">《向往的生活》</span></strong>的节目海报和先导篇,都不得不让剧姐想到韩国的这一档综艺节目——《三时三餐》</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsQKfwSKBOVKCeGjxQRdv4EzcfmDBRYRWkB81KHVQ6l6AE8E1ZkEssKA/0?wx_fmt=png" data-ratio="1.3677536231884058" data-w="552" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important; line-height: 1.6;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">直到剧姐看了几期后,非常失望的发现这个节目的模式和<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">《三时三餐》</span></strong>几乎如出一辙。同样都是回归乡村,同样都是做饭招待嘉宾的设定。</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsdRYApoKlvLTFlvnQt87XfTxvL3yjn7krOwbZXa0fiaGmFJ5K4f9zO1g/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="1.4175257731958764" data-w="388" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important; line-height: 25.6px;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">就连《三时三餐》节目的人设和饲养的动物都不能避免被“借鉴”。</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"> </span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(255, 0, 0);">《向往的生活》</span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">养了一只土狗和三只鸡+一只羊,和《三时三餐》里的动物差不多。</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDs9BqUe2WkGTJZZPvP6icYx4tLDiahArP99gRL6gBF3KqjVJJTu4vNiaI5g/0?wx_fmt=png" data-ratio="NaN" data-w="0" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"> </span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">看<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">《向往的生活》</span></strong>中,剧宝可以发现何炅、黄磊、大华人设是一家人的感觉。</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDs3icXiblpEiblycZyTVnG2307KqaAfVyUiccnTtkM7GNoDXx5rbPGT1TdSw/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="NaN" data-w="0" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">细心体贴的何炅、无所不能的黄磊、傻大个大华,不就是<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">渔村篇</span></strong>车胜元、柳海真、孙浩俊的妈妈、爸爸、儿子的设定?</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">当然网友的质疑也被节目组知道了,而《向往的生活》导演是这样回应<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(255, 0, 0);">“抄袭说”</span></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsicUZX9KqPXtRPaebiayMd19aLqIyZxiaor6rrRVibVZFV0ibVChz63uIDNw/0?wx_fmt=png" data-ratio="NaN" data-w="0" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">导演强调:节目创意有所<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">相似</span></strong>,但是内容大相径庭。<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(136, 136, 136);">(也对,连主持人和嘉宾都长得不一样!怎么能说“抄袭”呢~)</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(136, 136, 136);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(136, 136, 136);"></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDslCN1dFxniba78ng2VOIHoaECwC3czZOwewzgfTvnxWn1iaTiaUibKe8wAg/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.9019607843137255" data-w="204" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">那么啰里啰嗦的讲了一大堆,现在剧姐要单纯说说<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">《向往的生活》</span></strong>这个节目到底是怎么样的?</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">在剧姐还没看到节目正式播出的时候,剧姐以为它是一个明星版的<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">《变形记》</span></strong>。</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsCbByTE0T5nEjC2KSgFUDkQic3bh25yPPVU9hiaZkZqHB9wG0MU8vBysw/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="NaN" data-w="0" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">在镁光灯下光鲜亮丽的明星褪去那些光环,穿着朴素的衣服在烈日下<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">挥汗如雨</span></strong>,用自己辛勤的劳动换取收获的喜悦。</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">不过剧姐还是太天真了,《向往的生活》其实就是<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(255, 0, 0);">农家乐</span></strong>啊。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsT344AqpjFz528dvIpEp8Oo5Ruic11MKHemmgwOiaUoLCANm4YjoR4Ang/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.6955056179775281" data-w="890" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"> </span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">庭院里摆满了装饰的盆栽,现代化一尘不染的卫生间,屋里陈列着崭新的家具。<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(136, 136, 136);">(对于一个打着“回归本真乡村生活”标签的综艺来说,导演你好意思吗?)</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsRYOeQU5TibBvyDWib5Fn6BdrOHA5mnRfzWhPk75kLzS3fw1ecta9Isug/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.5483333333333333" data-w="600" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">说说主持人<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">黄磊</span></strong>老师。在《爸爸去哪儿》里,剧姐已经领悟到黄磊强大的料理能力。</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsNDkZx04ab10UpqEH012GKyXWjXLia39t3aRDe977Aicdcc4Ho40uy1UQ/0?wx_fmt=png" data-ratio="NaN" data-w="0" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">但是这个以<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(255, 0, 0);">“美食”</span></strong>为卖点的节目,把处理食材的过程和烹饪的过程用几个镜头一晃而过。<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(136, 136, 136);">(吃货剧姐泪流满面)</span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(136, 136, 136);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(136, 136, 136);"></span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsE4sXkLZqic1y1a1Hylryx9HAYRlticNnEJhu51Bus8mpYBGPmawMYIVg/0?wx_fmt=png" data-ratio="1" data-w="497" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(136, 136, 136);"></span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">黄磊几十年的好朋友<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(255, 0, 0);">何炅</span></strong>,一直是剧姐心中最优秀的主持人之一。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsStMEqWF4hNsORGxopevGfvXy6RN3IssJn6Z5lYpp5ogMG2bMGIDlcQ/0?wx_fmt=png" data-ratio="NaN" data-w="0" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"> </span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">这样一个知识渊博,全身上下都是闪光点的他,在这个节目中就是不可或缺的存在。安慰大家的情绪,把家里整理的井井有条······</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsvz7GMWDGWhIJET5pm3OSLoDNTmfktqAYYjawZPYjIWDdkZ7ibEC9nag/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.5964172813487882" data-w="949" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">而三个主持人里,最有活力的应该是<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">大华</span></strong>了。其实,剧姐看他以前的综艺节目的时候,就发现他一直在卖力的搞笑。</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsx5ny0mNDyMUTq8a4kSmNZKv0dEPN6kS1dX5fevqndwaFzHw78mkJRw/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="NaN" data-w="0" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">不可置否,在这个节目里大华带来了不少笑点,不过更多的时候是满屏的<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">尴尬</span></strong>。</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">拿一个桶往黄磊头上套的幼稚行为。</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDs8LibfNG42yMCFLJPaMlUMJKSwO1mJHKYheHbtYQODJTjJYlxxTxAWVQ/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="NaN" data-w="0" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">对华谊老板王中磊的过分热忱,强撩女明星······</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsjicqXDB8cNvFakt8vBrq0T3ibicu3XBAA0e8tjnuUUEYT4RqSxSFRq7Iw/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.6956521739130435" data-w="759" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">虽然</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">《向往的生活》</span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">未开播前充满了质疑,但是播出后还是得到不错的反响。尤其是宋丹丹和巴图的“母子组合”为节目开了一个好头,也唱红了一首洗脑歌</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">《心火烧》</span></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDson1FWxctDicgxUZJd6IYHkvw4UvhCBeicGGlPV3rFG2XH6OlPR3uqfFg/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.5976138828633406" data-w="922" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">宋丹丹不愧是艺术家,全身上下都是<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">“包袱”</span></strong>。大方曝光巴图小时候的囧事,还让巴图表演啃脚。<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(136, 136, 136);">(巴图:我为什么要上这个节目??)</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDskg6v3xTXz9KNB9dSCvibx1nmfYGSHhlpEbjhAZOkUuiaEbbGXcEHjCFg/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.5195530726256983" data-w="1074" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">宋丹丹和黄磊<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(255, 0, 0);">“食物中毒”</span></strong>的突发事件吓剧姐一大跳,之后两个人居然靠某菇治好了。<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(136, 136, 136);">(这个节目的广告真是又多又硬,防不胜防······)</span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsc3qwc97SsEoiaAxTLpbepuAqBEhj4WJDsicafVAzJagzciafPZ1UQXCibA/0?wx_fmt=png" data-ratio="NaN" data-w="0" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">除了第一期的宋丹丹和巴图,《向往的生活》还有很多有意思的嘉宾~</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">比如,“霸道总裁”<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">王中磊</span></strong>大手笔买豪华雨棚震惊众人</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDspZXVl6eX8pN9OnccPKR7tctcnetdxsx7S2gMRbpG3Ah0tqKDXcCoDA/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.5226641998149861" data-w="1081" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">陈赫</strong></span>懒出新境界</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDs0Wbpic3HdCgrmGvlj87TFTvK94DpIDo8eoRKGR9BQdtNyQmEVctgzFw/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.6216814159292036" data-w="904" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">勤劳能干又淳朴的<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">中国女排姑娘</span></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsmPv6Yhc6jU7sllTqj54VtHOhMJWw25iaNuP90ia4Ey8qgicgWIpf8xIvA/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.5750487329434698" data-w="1026" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">海清</span></strong>和老同学与老师黄磊回味逝去的学生时代这一段,也让剧姐感触颇多。</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDs0H5w1yxckdUgd8MfQ5TsiaCQ828cMiaG1q527wuOLx0dTatD3DWhqPRQ/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.8145048814504882" data-w="717" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">虽然曾经剑眉星目的黄磊已经变成了一个帅气的<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">“胖大叔”</span></strong>,作品也多是演一些“好爸爸”、“男闺蜜”这样的角色。</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsbWyS0xKBmsuW268mNtDv1ibEqRlSuaMbfZHDJtKBJ2iaFaLPiciaZV87gw/0?wx_fmt=png" data-ratio="NaN" data-w="0" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">但正如他说的,他很喜欢现在这种<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">宠辱不惊</span></strong>的生活:对事业没有那么大的野心,更多的是把重心放在家庭中。</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">大张伟</span></span></strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">依旧很搞笑,全身上下都是音乐细胞</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDsJRNSyflB3EIfv88XoibIqtNQVZvdacPLdEquJOeibMytkU0KicGjvJ5Xw/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.5625" data-w="1024" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">谢依霖</span></strong>化身“女汉子”,劈柴秒杀大华</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"> </p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDs2lqwyM11uMYYRGzBxHHoR1YQVGqy78DxAGib7QfNUY8PQ29sib2nQJBA/0?wx_fmt=png" data-ratio="NaN" data-w="0" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">陈都灵</span></strong>一喝就醉</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; text-align: center;"><img data-type="gif" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_gif/An8iczvNoQBMheJd1iajPMhs4PYXOVRXDs7gDacia4DS6e3CP6N6sGkjWwVOuYlKDOYjrBIfBicU3tes2iapCOcxoDg/0?wx_fmt=gif" data-ratio="0.8875" data-w="400" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; orphans: 2; white-space: normal; widows: 2; line-height: 2em;">不过最让剧姐眼前一亮的是<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">董子健</span></strong>,这个北京出

 • <p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/192/b691f13e38077a561ffba03a77a2c018.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p>朴宝剑-朴宝英获"白色情人节最想要一起约会明星"。</p></br><p>近日,韩国婚姻信息网站为了迎接白色情人节以336名会员(164名男性,172名女性)为对象进行了"白色情人节最想要一起约会的男女明星"问卷调查。</p></br><p>在公开的结果中,朴宝英以40%压倒性的支持率位居一位。之后分别是朴慧秀(21%)、韩彩雅(15%)、IU(10%)、郑有美(8%)、其他(6%)等。</p><!--article_center_middle1_computerend--><p>而在想要一起约会的男性明星调查结果中,朴宝剑以32%的支持率位居一位。之后分别是孔刘(24%)、宋仲基(22%)、南宫民(9%)、朴炯植(5%)、其他(8%)。</p></br><p>另外,《大力女都奉顺》讲述了天生力大无比的都奉顺爱上天马行空的男子之后发生的一系列搞笑事件。都奉顺(朴宝英饰)是一个碰什么弄坏什么、天生力大无比的女子,对她来说《X战警》的主人公与她有着同病相怜的命运。都奉顺从小有一个梦想,那就是获得暗恋对象印国斗(金志洙饰)的青睐。每天打工谋生的都奉顺有一天卷入一场事件中,与成为警察的尹国斗相遇,并成为富二代安敏赫(朴炯植饰)的保镖,由此展开一系列搞笑的事件。</p><br><p>来源:kpopstarz</p>

 • <p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/189/11794dcaba53e89b688d0537532d5fab.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p>秀智获"情人节最想向其告白的女明星"一位。</p></br><p>近日,韩国某婚姻信息公司为了迎接情人节以418名会员(男226名、女192名)为对象,进行了"情人节最想向她告白的女明星"的问卷调查。</p><!--article_center_middle1_computerend--><p>据悉,2010年出道的秀智不光在歌手领域,也以演员的身份活动并获得了成功。尤其是出演《建筑学概论》获得了"国民初恋"称号后,也受到了广告界的青睐。目前出道7年首次发行SOLO专辑的秀智也对于音乐有自己独到的见解,SOLO专辑也取得了很好的成绩。而秀智的专属合约将于今年春天到期,目前正在讨论续约问题。根据JYP季度报告显示,秀智将于2017年3月31日截止,这也是2010年4月1日开始7年合约后,秀智与JYP的再度携手。目前是否续约,引起了KPOP界的关注。</p></br><p>对此,JYP娱乐的相关人士表示:"今年春天与秀智的合约到期,目前正在愉快的氛围中进行讨论。"对于尚未决定的事情,相关人士也未标明立场。</p><br><p>来源:kpopstarz</p>

 • <p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/188/478f9d7a27577b798bc7011126ac4c66.jpg' width='100%'></p><p></br></p> <p> 李起光在tvN全新综艺节目《相差十岁(10살차이)》中透露,曾为女朋友準备便当。</p><br><p> 开播在即的tvN新综艺节目《相差十岁》,由成诗京、李起光担任主持人,请来皇甫惠静、崔汝珍、黄胜妍叁位女明星,各自与相差十岁的年上男、年下男约会后选举一人,展开她们的「年龄革命罗曼史」。</p><br><p> 《相差十岁》二月初进行首次录製,两位主持人成诗京、李起光爽快地分享过去的恋爱经验,看着叁位女星的约会片段,果敢地发表意见,令现场气氛热烈。</p><br><p> 起光作为全体出演者中唯一的20代,跟大家分享了学生时期为女朋友準备便当的故事,表示:「我曾经为了喜欢的女学生亲自做便当,在寒冷的冬天,等那女孩的学院课程结束后,我们会在家前面一起吃便当,享受平凡的约会。」;而即将成为40代的成诗京则表示:「随着年龄愈大,只是坐着也会想哭,身体机能已经是40岁以上了,以前女朋友最常说的话是『停!』。」,意外的感性面貌,让现场笑声不断。</p><br><p> 另外,皇甫、崔汝珍、黄胜妍叁人的约会过程,与年上、年下男的不同魅力,可以在由2月15日起,每週叁晚上11点(韩国时间)播出的《相差十岁》中看到。</p><br><p>来源:韩剧迷</p>

 • <p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/187/e4cd11ec21ad491075b0e5f73ef9f41f.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/187/2dda0071edd689167f9e10d931b609f4.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/187/39f53412db8c27b537f84359d62b75aa.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/187/347e996b9ca08fb2ced1fe403d9850b0.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/187/1d795ad02156e8d6c8d326d8640fef8b.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/187/3455548759471f94502c0c50dfc2c35a.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/187/e188a6894a13ab37f4b047bdbee756a2.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/187/c7f4f0c028a1982dc839dd3b748bde11.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/187/484153fc6f8bb8b9eb4c00ae29b3abca.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/187/89d5765e8c067ac40ae876cf4b9af2ec.jpg' width='100%'></p><p></br></p> <p> 很多在韩国活动的偶像团都有外国成员,但仔细一想,混血儿好像真的不多呢!不过一旦哪个团有混血成员,一定是众人瞩目的焦点啦~</p><br><p> 女团I.O.I的全昭弥母亲是韩国人、父亲是荷兰裔加拿大人。现在的她五官深邃立体、非常美丽,但小时候却因为同学异样的眼光,一度想整容成完全亚洲人的样子,甚至连头发都想干脆染黑。还好昭弥撑下来了,才有今天舞台上闪亮的模样呀!</p><br><p> 冷美人的状态也非常迷人~</p><br><p> 男团SEVENTEEN成员Vernon的爸爸是韩国人、妈妈是美国人,出生於美国纽约,8岁时才随父母一起移民搭配韩国。</p><br><p> Vernon的五官真的超级立体又精致,简直跟电子游戏里的男主角一样啊!</p><br><p> KangNam给人的综艺印象太强烈,以至於很多人不知道他的本职是歌手来的——前男团M.I.B的成员。KangNam妈妈是韩国人,爸爸是日本人,刚出道时日系风格非常强烈……</p><br><p> 现在就「韩化」多了,不过看到平日嘻嘻哈哈的他突然变这么一本正经,真有点不习惯~(羞)</p><br><p> 2PM的Nichkhun,这位真的不用多介绍了吧?父亲是泰国人,母亲是泰国华人,小时候在泰国生活,初中和高中则分别在纽西兰和美国留学。</p><br><p> 2006年,Nichkhun在美国洛杉矶陪友人看韩流巡演,被JYP和电影公司CJE&M同时看中!最后他选择进入JYP,这才有了我们的「野兽团」2PM呀!</p><br><p> 最后一位算不算爱豆呢?ShannonWilliams在2013年曾加入女团F-VEDOLLS,但因为年纪太小而在同年退出,之后就继续当练习生,逐渐发行了个人专辑!ShannonWilliams的父亲是英国威尔斯人、母亲是韩国人,13岁时通过《StarKing》被经纪公司挖掘,2015年发了两张专辑之后开始尝试演戏,最近还出演了《KPOPSTAR6》。</p><br><p> 穿起韩服来也有模有样呢!</p><br><p> 还有哪位混血儿是小编没有写到的呢?大家留言吧!</p> <br><p>来源:韩剧迷</p>

 • <p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/187/ee73af59b74fc25d1c0781df4f8fe407.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/187/6fa1c720b2e06604779ae727510169b9.jpg' width='100%'></p><p></br></p> <p> 韩国热门娱乐榜单MOOLMANG近日发布了"2016年女演员PowerRanking(影响力排行榜)",金所炫甩掉一众女明星成功称霸第一位宝座。</p><br><p> 据悉,前八位分别是金所炫,宋慧乔,金裕贞,裴秀智,林允儿,全智贤,朴信惠,徐贤真。</p><br><p> 此排行结果是根据2016年一整年全球粉丝在MOOLMANG上的搜索量、"listedabout"和"listedon"数据、获得投票数、个人页面的热度和个人相册的热度综合得出的最终结果。</p><br><p> 很了不起哦,金演员!2017年,期待金所炫将会给我们带来更多的精彩表现!</p><br><p>来源:韩剧迷</p>

 • <p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/186/95020393b76d48cd44631d527cc28a39.jpg' width='100%'></p><p></br></p> <p> 金泰希婚纱并非名品。</p><br><p> 昨日(19日)下午两点(韩国时间),Rain和金泰希的婚礼在位于嘉会洞的天主教堂举办,他们在天主教风格的婚礼上许下相伴一生的约定。Rain穿着黑色正装,比起华丽的婚纱,金泰希则选择了白色的短款婚纱。</p><br><p> 与以往女明星结婚一样,作为韩国演艺圈代表的美女,金泰希所穿的婚纱也成为了大家关注的焦点。实际上,金泰希所穿的迷你婚纱并非出自知名设计师之手,而是由造型师直接定做的衣服。</p><br><p> 一位相关人士透露:"对于设计,金泰希本人亲自提出了建议,造型师亲自购买了原料制作的,并不是价位很高的知名品牌。"虽然金泰希作为演员进行活动,但实际上她却是首尔大学服装设计系毕业的学生。</p><br><p> 另外,在婚礼结束后,金泰希通过所属经纪公司公开了手写信。在公开的手写信中,金泰希表示:"首先,虽然是非常突然的消息,但是很多人还是给予了我祝福与应援,真心地感谢大家。今天是我们两个人即将一起走过漫长旅程的第一天,希望能在这段时间里爱护、珍惜我们的所有粉丝们的祝福之中,我们迈出这第一步。今后我们会为彼此着想、相互尊重、弥补彼此的不足、努力地生活。通过大家给予的爱,我会为将来成为一个家庭的妻子和更加成熟的演员回到大家面前而不断努力。"</p><br><p> 对于Rain,金泰希写道:"对于成为我伴侣的那个人,我也会成为他坚实的后盾,互相成为对方的支柱,同心协力地生活下去。"</p><br><p> 最后,她表示:"在这么冷的天,希望大家不要感冒,一直健康。我也会为大家祈祷希望在新的一年大家都能够充满欢笑。"</p><br><p>来源:韩剧迷</p>

 • <p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/185/c35f44c6a8de528ebabb78f5d6e8837f.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p>金泰希婚纱并非名品。</p></br><p>昨日(19日)下午两点(韩国时间),Rain和金泰希的婚礼在位于嘉会洞的天主教堂举办,他们在天主教风格的婚礼上许下相伴一生的约定。Rain穿着黑色正装,比起华丽的婚纱,金泰希则选择了白色的短款婚纱。</p></br><p>与以往女明星结婚一样,作为韩国演艺圈代表的美女,金泰希所穿的婚纱也成为了大家关注的焦点。实际上,金泰希所穿的迷你婚纱并非出自知名设计师之手,而是由造型师直接定做的衣服。</p><!--article_center_middle1_computerend--><p>一位相关人士透露:"对于设计,金泰希本人亲自提出了建议,造型师亲自购买了原料制作的,并不是价位很高的知名品牌。"虽然金泰希作为演员进行活动,但实际上她却是首尔大学服装设计系毕业的学生。</p></br><p>另外,在婚礼结束后,金泰希通过所属经纪公司公开了手写信。在公开的手写信中,金泰希表示:"首先,虽然是非常突然的消息,但是很多人还是给予了我祝福与应援,真心地感谢大家。今天是我们两个人即将一起走过漫长旅程的第一天,希望能在这段时间里爱护、珍惜我们的所有粉丝们的祝福之中,我们迈出这第一步。今后我们会为彼此着想、相互尊重、弥补彼此的不足、努力地生活。通过大家给予的爱,我会为将来成为一个家庭的妻子和更加成熟的演员回到大家面前而不断努力。"</p></br><p>对于Rain,金泰希写道:"对于成为我伴侣的那个人,我也会成为他坚实的后盾,互相成为对方的支柱,同心协力地生活下去。"</p></br><p>最后,她表示:"在这么冷的天,希望大家不要感冒,一直健康。我也会为大家祈祷希望在新的一年大家都能够充满欢笑。"</p><br><p>来源:kpopstarz</p>

 • <p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/185/9ab753f52cc2010c347f05159edb9bd6.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/185/0f15387821cb1eba22906cd44151718b.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/185/0601a90d0eb9e23dd7d675455952c5bc.jpg' width='100%'></p><p></br></p> <p> 丁一宇主演的泰国电视剧《Love&Lies(กลรักเกมมายา)》9日开始正式播出,在网路上获得极大人气,剧组相关人士表示,这就和在韩国登上搜寻排行榜第一名是相同的意思。</p><br><p> 《Love&Lies》播出后,泰国的电视剧直播程式True4u浏览人数增加2.6倍,官方网站的访问人数也上升了3倍;相关人士表示,泰国塬本并不会公开收视率数字,在网路上能获得如此成绩,可见其爆炸性的人气。</p><br><p> 丁一宇在泰国电视剧《Love&Lies》是描述经纪公司PR负责人Tim与女明星之间的爱情故事,时而冷酷、时而温暖的形象正掳获众多女性观众的心。</p><br><p> 而除了丁一宇之外,在《太阳的后裔》以「Argus」一角表现亮眼的DavidMcInnis也有参与本剧的演出。</p><br><p>来源:韩剧迷</p>

 • <p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/183/fe380226cc09b8afa11f09c58affde7f.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/183/9c0ae3a9386effa6f28c488e327f7957.jpg' width='100%'></p><p></br></p> <p> 演员徐康俊,金雪炫选为“ZIGBANG”(一款韩国找房应用平台)新的形象代言人。</p><br><p> 20日,不动产情报服务平台(株)ZIGBANG公开宣布演员徐康俊与组合AOA成员雪炫已签约为最新形象代言人。这次新形象代言人的选拔旨在通过年轻人气男女明星,向使用者传达年轻,熟悉和心动的感觉。</p><br><p> 徐康俊2013年出演网剧《放学后福不福》出道,之后接连不断地出演了《心怀叵测的恢单女》、《家人之间为何这样》、《奶酪陷阱》、《爱上变身情人》等多部影视剧作品,一直都是很低调地在进行自身演技的修炼。现在他主演的tvN电视剧《Entourage》正在热播,因其在剧中出色的演技和帅气的容貌使得他获得了极大的人气。</p><br><p> 以AOA组合出道的雪炫不仅活跃于组合的各种出演活动中,还在电视剧《我的女儿书英》、《丑八怪警报》、《橘皮马末兰果酱》以及电影《江南1970》中有过出色的表现。尤其是10月份被选定为“广告主选的好模特”,再次认证了她作为模特的健康美和魅力。</p><br><p> ZIGBANG公司相关人员表示:“因为ZIGBANG是需要找房的人用的服务性应用,所以选择的广告代言人需要能给所有男女使用者好感。我方认为徐康俊和雪炫是可以给人即干练又亲切感觉的模特。”</p><br><p> 两人一起拍摄的CF将会在下个月1日开始通过电视广告,网络广告,公众交通广告等形式进行全国范围播出。</p><br><p>来源:韩剧迷</p>

 • <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center; max-width: 100%; color: rgb(255, 76, 65); font-size: 14px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><img data-w="640" data-ratio="0.13125" data-type="gif" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz/QDo2XJl0f2jqxc3EsTdjJ8MX2rc97l85CLvFo6XZwIm1HQu9Kxa9TI4Zribibmnht68zD7yI6nDbs43zKDxib2Hbw/0?wx_fmt=gif" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: center; line-height: 25px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(255, 76, 65); font-size: 14px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><iframe class="video_iframe" data-vidtype="1" height="375" width="500" frameborder="0" src="https://v.qq.com/iframe/preview.html?width=500&height=375&auto=0&vid=i0351q0ujyy" allowfullscreen="" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; width: 556px; position: static; z-index: 1; background-color: rgb(0, 0, 0);"></iframe><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></strong></span></strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; color: rgb(255, 76, 65); font-size: 14px; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">不在wifi环境的娃娃们,可以看以下图文</span></strong></span></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: center; line-height: 25px; min-height: 1em; max-width: 100%; color: rgb(62, 62, 62); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; max-width: 100%; color: rgb(255, 76, 65); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;">土豪请随意~</strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><img data-type="gif" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_gif/altnl8Xibvb3oqFFvx3uIuexuzUrd4RBqMLVC1on23TuiaWtXktmDDFRscEQIvy80deqLwZsmffWibVlXO1cgpVDw/0?wx_fmt=gif" data-ratio="0.6666666666666666" data-w="150" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important; line-height: 25.6px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">昨日(31日)网曝中国演员<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(255, 0, 0);">于晓光将于明年四月迎娶韩国演员秋瓷炫</span></strong></span>,引起网友们的热议。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/altnl8Xibvb2iaI2VIuicnFGfTnZ4X8zSpcnF4GdVLX1FEJ9XoaGOfEE8z5cstX2aG5bicJulRTdvObHRms7dlzNAw/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.22980251346499103" data-w="557" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">去年的9月16日,韩国女星<span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">秋瓷炫微博公布与中国男演员于晓光的恋情</span></strong></span>。说到:“我人生中最重要的事情是与所爱人的人们共</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">享。你是我见过的人中最帅气和明亮的人,谢谢你爱我。”</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/altnl8Xibvb2iaI2VIuicnFGfTnZ4X8zSpc2TicDp9UTsI5tnWM4cFVv3S4qTLrMOZmYgyrbR6nbJerZm4qo5CCGAA/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.178743961352657" data-w="414" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important; line-height: 25.6px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">于晓光也直接回复:“<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(255, 0, 0);">你才是答案</span></strong></span>。”宣告韩中情侣诞生。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/altnl8Xibvb2iaI2VIuicnFGfTnZ4X8zSpcREP8biaPs7MvIsPEe08VUZOXwOMMpQ6rMEWkGHsf9rIgd8mbEcV5PPQ/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.19555555555555557" data-w="675" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">秋瓷炫与于晓光是2012年通过电视剧《麻辣女友的幸福时光》结缘,之后2014年又一起合作《南侨机工英雄传》,短短3年合作</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">了2部戏。于晓光和秋瓷炫公开恋情后,直接<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(255, 0, 0);">称是以结婚为前提交往中</span></strong></span>。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/altnl8Xibvb2iaI2VIuicnFGfTnZ4X8zSpcH6S23RfGmaFbd7e5j76BDSYvhBsk0aZUbdtv5LY8ibkmnPPII9sX5GA/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="1.3289036544850499" data-w="301" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">秋瓷炫在此前的媒体采访中表示:“一直默默地在我身旁,觉得不能错过他。</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">如果是他,我觉得要结婚,不管我错还是对,他都<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6;">和我在一起</span></span></strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">,衡量了一下作为演员的生活和作为妻子的生活,我觉得二者都不会有所阻碍,所以选择了他。我觉得他是我的命运。”表达了对男友非同一般的喜爱。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/altnl8Xibvb2iaI2VIuicnFGfTnZ4X8zSpcntAic7KVKKcmBzIORdTlUGoHbm4K1EI0ZYaQQ4Pr27j8CWWN5QNttNw/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.695" data-w="400" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">对此结婚传闻,经纪公司回应称:“两人目前都正在忙于各自的工作,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">虽然有计划将于明年举行婚礼,婚礼的前期筹备也在计划<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6;">中,但婚礼的具体日期还没确定</span></span></strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">。很感谢大家对于晓光秋瓷炫的关心与祝福,两位演员目前正在很好的交往中,如果有好消息一定会第一时间和大家分享。”</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/altnl8Xibvb2iaI2VIuicnFGfTnZ4X8zSpc0REl62iae971kZcIHWZmKcRQV77leRZQ2KibQSO94k8NsVQ6FiciaRs66w/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.5825" data-w="400" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">事实上,秋瓷炫有个不完美的童年。她曾自曝自己的身世以及来华的原因,小时候双亲离异,爸爸早已另组家庭,妈妈因为妹妹</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">意外溺水离世深受打击,常把情绪发泄在她身上,甚至说过:“<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(255, 0, 0);">你应该替她(妹妹)死!</span></strong></span>”而其他长辈也因为重男轻女的观念,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">没有关心过她,长大后她选择离开家乡到大陆发展。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/altnl8Xibvb2iaI2VIuicnFGfTnZ4X8zSpcI5Sr2NmLiao3C8Vj2SxuAqHsOzYkh1G1OdFHmQLYaduFkHVkWU0ib1ww/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.565" data-w="400" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">她说,来中国后是她的第二个人生,<span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">因为这里的人,更因为遇见了他——于晓光</span></strong></span>。自认为已熟悉独立生活和坚强的她,在面对异国他乡文化差异和</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">沟通障碍的时候,常常动摇甚至想过放弃。中国的制片方和幕后团队们都对她毫无偏见,他们仅仅是看中她的潜力和她对表演</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">的热情,就给了她难得的机会。还有的朋友粉丝的支持,给了坚持下去的理由,从而给了她遇见爱情的机会。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/altnl8Xibvb2iaI2VIuicnFGfTnZ4X8zSpcK1K0StQWwjyFqDtNmKOcEUOLuMiaDmyzAq8T2RCXSJDMUJULX6z19fA/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.19806763285024154" data-w="414" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">她从小的梦想就是当一位演员,在韩国的时候她为了实现梦想,独自踏上了演员的艰辛之路。</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">秋瓷炫曾经<span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">在《美人图》里全裸出演</span></strong></span>,在韩国演艺圈素有“白雪公主”之美称,还凭借《美人图》获得韩国电影大赏最佳女配角等奖项</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">,相当于是对她<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(255, 0, 0);">演技的认证</span></strong></span>。秋瓷炫在韩国发展还是很不错的,每年都有多部影视作品上映是一位很高产并且以演技闻名的女演员。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/altnl8Xibvb2iaI2VIuicnFGfTnZ4X8zSpcTmnDJHK2TWY8IU6ic0OnUdrUbgEdUaEvlHKTa7ycIsoWaW4QGQ675gA/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.515" data-w="400" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">韩国还有很多位类似这样的明星,在韩娱圈<span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">以演技奋斗,用作品说话</span></strong></span>,虽然演出过情色片,但最后都靠实力和努力获得大众认可</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">的。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;"><img data-type="gif" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_gif/altnl8Xibvb2iaI2VIuicnFGfTnZ4X8zSpcqsGU7icIKymqSa4icYgVINcWyh9BwvqvXcCGP1PRIeEk9aYc9RV7KglA/0?wx_fmt=gif" data-ratio="1" data-w="268" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">我们熟悉的懵智,<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(255, 0, 0);">也曾经在《霜花店》中全裸出演,与赵演成有好几段激情戏</span></strong></span>,宋智孝也凭借再次片中大胆的演出,获得了一片</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">好评,除了《霜花店》宋智孝也在《色即是空2》有出演,宋智孝在此之后再次回归大众视线便开始大红大紫,除了参演各种影</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">视剧还参与各种娱乐节目,以及在韩国跑男《runningman》中作为常驻嘉宾,深受中国观众喜欢。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><img data-type="gif" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_gif/altnl8Xibvb2iaI2VIuicnFGfTnZ4X8zSpclBLcVgsBWyq7VRAdGEVpDYf3pGmZRian7iahJRoyjnEeCtFuprcYib3Jw/0?wx_fmt=gif" data-ratio="1.1" data-w="300" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">裴斗娜也是韩国一名实力女演员,出演<span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">日本情色片《空气人偶》</span></strong></span>,也因为此部影片获得了日本奥斯卡奖,同时在13年还参与演出了</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">好莱坞大片《云图》,裴斗娜出生豪门,堪称富二代女演员。她出演情色片也是因为艺术吧!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/altnl8Xibvb2iaI2VIuicnFGfTnZ4X8zSpce3EEQq4gpEc0mH0Ph8msa6Dnh21R1WsRRGjcJZFD9sOd3QlsVnpJvg/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="1.2944983818770226" data-w="309" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">汤唯和韩国导演金泰勇因合作《晚秋》擦出火花,最后怀孕生子,人生也算圆满,也有的人说估计韩国人是不在乎汤唯的色戒的</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">,但是<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(255, 0, 0);">演员不就是以作品说话的么</span></strong></span>,有色眼光终究不好。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/altnl8Xibvb2iaI2VIuicnFGfTnZ4X8zSpcdNO7bStBZ9xP7GbshxicIXDrgic0Legbyn9OJpOQRFhFGzIrDNLpP0zg/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="1.3071895424836601" data-w="306" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">很多位韩国出演情色片的女演员发展都还不错,韩国对这一方面的影视剧也比较开明,加上韩国的情色片在一定程度上是很受</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; line-height: 1.6;">欢迎,挺多女明星都通过韩国情色片获得过奖项。跟其他电影对比,这类型的电影要付出的更多,也能够充分体现一个人的演技。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><hr style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; white-space: normal;"/><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: center; line-height: 25px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6;">本期视频内容还有~</strong><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; max-width: 100%; min-height: 1em; color: rgb(62, 62, 62); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">☞大势男团BigBang年末出击综艺界   时隔5年完整体出演《无限挑战》</span></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">☞2016MAMA盛典群星荟萃闪瞎眼 大奖候补EXO特别舞台备受期待</span></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">☞<strong style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25.6px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">清纯女团Apink 闪电回归  将于12 月发行特别专辑</span></strong></span></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18px;">想要了解详细内容,请点击观看上方视频</span></strong></span></p><p><br/></p>

 • <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="line-height: 2em;">剧姐在某视频网站无意中发现,这部剧竟</span><span style="line-height: 2em; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">悄无声息</strong></span><span style="line-height: 2em;">地播出了。。。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzSbSFqotBkdtnFcBDqWLiaRFqCoXibaqOZRZGNyT2VhNEygjNxVkDZQrQ/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.6648199445983379" data-w="361" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">一部翻拍自韩国<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">《最佳爱情》</strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzZBibucGsY242c3ibaqF8KFvwnaAYQdTJvibzjMKj9v2qQicrnMCg3zxGdA/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="1.5" data-w="270" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">2011年最火的韩剧之一,由我们帅气的<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">车胜元</strong></span>大叔+角色百变的<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">孔孝真</strong></span>欧尼主演,讲述了已过气的女明星和当红顶级男明星的爱情故事。</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzGOr6g0nLDZPyxbZZuDQdBTzcbuWYNzcichgudKDgsflC0vQxWPSGQ1g/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.454337899543379" data-w="876" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">豆瓣评分:</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(252, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">8.2分</strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">足以说明它的热度    <span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(136, 136, 136);">(没看过的剧宝们请参照《又见吴海英》8.3分)</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzwLHpKKASNFhb7hsyYOHlnQMibEJZBtcK9XwnfLsADf9kjW5QKbsHGtg/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.4666666666666667" data-w="660" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">刚开播时就收获了<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">大量好评</strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzKvfQ60Ob4ib6zDEpjKzFJYKw2jxiaINRwNrq1Vdw2xoBvdDsnWD0NeibQ/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.3755868544600939" data-w="639" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">原作都这么优秀,剧姐想翻拍作也不会太差</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><img data-type="gif" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_gif/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzomTeQvLCWicxfgrf5NyibTgyHM7ibOcfva4RDSCcrJ484ibE9gtMheibfibw/0?wx_fmt=gif" data-ratio="1" data-w="240" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">但是!主演是一对让剧姐意想不到(跌破眼镜)的CP</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">周觅+李多海</strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzqgvtyiaEJrpYeLMgKyfuuQlMjhSMErPBPnibPH8Q6qq3dzhubJZXPH2g/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.39140625" data-w="1280" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">颜值上剧姐给90分,毕竟当初这部剧在开拍的时候,剧姐就是奔着李多海去的啊,只是.......幼琳,你的脸好像再也找不到当年《我的女孩》里的感觉了</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBOCySVUIWqiabcUvA6xJiclygCSnfDZsh2UKweP2n3SnVuKqxiafN5UTiafvSa2uwHqtKXqdFGlDV1WZA/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="1" data-w="180" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">翻拍作品的名字<span style="margin: 0px; padding: 0px;">很有新意,起名毫不费劲</span><span style="margin: 0px; padding: 0px;">----</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0); line-height: 2em;">《最佳情侣》</strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzR6FNXmXgUqXhAYiaKBt6CQBOocG4HZw3U5opNaYZkuX2DxmvWecFQDQ/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.5991189427312775" data-w="681" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">而这部翻拍剧又是一部中韩合拍剧,<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">由</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0); line-height: 2em;">阿里数娱出品</strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">,联合</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0); line-height: 2em;">芒果娱乐</strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">、韩国</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0); line-height: 2em;">FNC Entertainment</strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">和韩国</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0); line-height: 2em;">S.M.Entertainment</strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">共同打造的都市浪漫爱情喜剧。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">该剧邀请亚洲顶级韩剧制作团队,全方位打造一段最梦幻、最浪漫也最真实的巨星之恋。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">说白了就是,</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0); line-height: 2em;">我们投钱找韩国人来拍</strong><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">,咦,这难道是我大天朝的有钱任性吗?!</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBOCySVUIWqiabcUvA6xJiclygPqeNlJHE4GLnYE398QZx9icelWRNLqBgLBEVGdSNlMR9xdHqqWicgeRA/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="1" data-w="180" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">而这部剧还是以</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0); line-height: 2em;">韩国娱乐圈</strong><span style="margin: 0px; padding: 0px;">为背景,以当下最热门的明星假想婚恋节目为题材入手,故事发生的地点也是在韩国,但是剧姐看起来还是犯尴尬癌了.....</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">随处可见的韩国店铺</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBOCySVUIWqiabcUvA6xJiclygJVIQLZaOaht2nhDnJ7ZWNuicLk12icMVmrqFqAeiclSkUicdiaz9Gu0PRXw/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.6363636363636364" data-w="814" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">还有韩国的农场</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBOCySVUIWqiabcUvA6xJiclyg19r3JiaV8ZY1BRTSiaick9nMFGxNiaicIkGL8k7DEtcob1QywB0dA5Hhdaw/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.5757918552036199" data-w="884" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">即便如此,剧姐看起来还是很像国产都市剧啊</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBOCySVUIWqiabcUvA6xJiclyg11hc9xxX6mnhERQRjn9EkQiagvjeXGe9icTep05Q1nPfIic7tZ1q3iah7w/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.5474372955288986" data-w="917" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: left;">再说说这剧情,聚焦当下明星假象婚恋节目,也就是电视剧版本的《我结》</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">讲述了两位出演假想结婚真人秀节目的明星各自带着秘密制造了一场</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(252, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">假结婚</strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">的故事,在奋力维护虚假婚姻的过程中逐渐发现彼此不为人知的脆弱的沉痛的另一面,最后happy ending的故事。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzHmFn2ia9bnQVJOyhPw2SZBcyIg7CYb2bolu7avjCh5kcMuiaRC7ibxUSQ/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.48515625" data-w="1280" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;">一句话:<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">草根变明星并与人气女星结婚,人生大升华的故事</strong></span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBM0RB64WC0wvM7fIUJOZWjz0xhtrN1XAcMKEs3DkoZNvoqZ0tJVERKGVVX73Gc2CS057zJk2uq5Dg/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="1" data-w="180" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">周觅</strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">饰演的</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">言希成</span></strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"></span></strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">,一出场就把剧姐雷住了!</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzlLAFpLqPCRbMcoWia1WJxibX63GJoQIiaARXbcMd93vj77BauFU7ibiapibw/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.5638888888888889" data-w="720" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"> </span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">某天,放牛的希成小哥被事业不顺的影视制片人发现</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzxvDEQFJpUZDVXCpbSbqx6wnw2ZxArwnysQCH2If0UJsPhgVHGeBuoQ/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.6880131362889984" data-w="609" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important; line-height: 25.6000003814697px;"/><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">制片人看到他第一眼,就一见钟情了!</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">仿佛看到了二十一世纪的布拉德皮特</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzOPJGSxAmkN4rAlyiczkxc4lIq4XUicemPHPGNE7EKnjyQvfDeVf44x4g/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.8254901960784313" data-w="510" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 25.6px; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">然后就是特写!特写!大特写!</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBOCySVUIWqiabcUvA6xJiclygF8DJeJAH5gSngUPJn4NbSPnfSD382qYzk5jEY051M9Ial2Le8nQJKw/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.5389016018306636" data-w="874" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBOCySVUIWqiabcUvA6xJiclyghXX2Wdx7HoKkdP9qCib1afyRBpicNXqbvYhic3OicYWwicT5kpcBiboPveSA/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.6315151515151515" data-w="825" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBOCySVUIWqiabcUvA6xJiclygKXu0XoCwUICykfMmoOYGfEsxU8SiaX8bfMqdQic2ZE9nUlDRHFEZ7EwA/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.5893060295790671" data-w="879" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">二十一世纪的布拉德皮特就长这样?!</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzrkbRhkJtwI3lQbN3GsYic4VZVibp6QYHvwppkEraUCMpJrDLmu2HnFYA/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="1" data-w="200" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 25.6px; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">OMG!虽然剧姐不是黑粉,但这个夸奖真是有点过了.....</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">如今都不及,何况是20年前的小鲜肉布拉德皮特呢.....</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzibc9l4PW1r51gU8cUKQibEUO7gialH5pNbv2r2UGbfaOMwjJPaK5ZQHicA/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.6722689075630253" data-w="357" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; line-height: 25.6px; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">而我们这位21世纪的布拉德皮特走上明星之路的原因竟然是<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">家里太穷逼不得已要卖牛,但是又不想卖掉如同弟弟般的牛</strong></span>,这个理由剧姐给满分!</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">可是看这穿着,这打扮,怎么看也不像到了不得不卖牛的地步啊!</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBOCySVUIWqiabcUvA6xJiclygA7JfBYKvow5C4hP6zvtMiaJ5OHDhyrHRWx174ATW1GBVpxjibHZn8SAg/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.5684556407447974" data-w="913" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">可以不用卖牛了,希成更是出豪言:</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBOCySVUIWqiabcUvA6xJiclygKTUfrAEo2W4QILaNMoOibzXaKLXjCCB4Wepn9cmHVF03nia8VPzV4VicA/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.565677966101695" data-w="944" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important; line-height: 2em;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBOCySVUIWqiabcUvA6xJiclyghibCY2g0m0YRGrFXfkePibpDZOH1drAg3ibJhhYGjFeM33f5J2JmGjJ8Q/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.5947488584474886" data-w="876" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important; line-height: 2em;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: left;">就这样,一位土豪明星的演艺之路开始了</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBOCySVUIWqiabcUvA6xJiclygQMjJIteCdR6EjtsljPXXxhoVWRrVHyUsVJx3AKq2PH0cFCnsz7TPwA/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="0.8321428571428572" data-w="560" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">再说说我们的女主,<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">李多海</strong></span>饰演<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(252, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">叶欢迎</strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(136, 136, 136);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px;">(求编剧们起名字用点心吧。。。)</span></strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; text-align: left; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzj054MZRVdza2icWDRwica3t2TZ6XhZofBQJIeah39cUUgeX3AWvzYVibw/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.6904761904761905" data-w="588" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">歌手转变为演员,某大企业继承女,<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"> 不想当“普通人”,就去当歌手,穿着高跟鞋跳舞太累,就去当演员。</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">因父亲留下的遗愿,不得不在一个月之内结婚,与言希成开始了期限为3年的<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">契约婚姻</strong></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBMlMDcuEAahiasy6ia8hSEYPzFVd6ULWFhEXDwSOq6eZianAQyIhVtk3JYHRleoSpUAaRM3yTxB8zk6A/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="1.0869565217391304" data-w="184" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">从小生活在优越环境下的叶欢迎,有一身公主病,将耍大牌发挥到了极致</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">做节目经济人找的衣服都看不上,没找到自己最心水的礼服就要结束通告</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBOaHyFpXB2l2TicQqGZ6TmrVrQRKOMJWOBE27SRYPPib5egUpyFNuRBRIrXarmAylP2fyUDDvIicHRWg/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.5669546436285097" data-w="926" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">这个大牌耍的够可以!更牛叉的是,我们叶欢迎女神偏偏看中了<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">汤唯的礼服</strong></span></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBOaHyFpXB2l2TicQqGZ6TmrVVwBW4b6JSkR4TDfJRYyhHVD5ZZM6scRqHOpeAlaYRJibxWbxmCCibQ0Q/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.575083426028921" data-w="899" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></span><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBOaHyFpXB2l2TicQqGZ6TmrVh7NLmLp3iafqG8kX3exXDOsGP7iawmWZXEl9c3l8z89cT7L4CWAJqvDA/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.5725026852846402" data-w="931" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important; line-height: 1.6;"/><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: left;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBOaHyFpXB2l2TicQqGZ6TmrVy7HJcOHgbibLC4JialibhqnQwMVZpfRo65TJP6GS74uMuaribboIDvwQ3w/0?wx_fmt=png" data-ratio="0.5614035087719298" data-w="912" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 25.6px; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">这叶欢迎是有够屌的!</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 32px;">连女神汤唯都要为她让步</strong></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">对!你没有看错!汤唯在这里打了个小小的酱油!</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBOaHyFpXB2l2TicQqGZ6TmrVgp2QlhT2XOcQsKksuCUEFVluZbAEC9Z8iask17ToUCZty3pflUpe9Mg/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="1" data-w="180" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;">而这件来之不易的礼服叶欢迎最终还是成功的穿上了,<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">女二号那么一跪</strong></span>,衣服就到手了</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><img data-s="300,640" data-type="png" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_png/An8iczvNoQBOaHyFpXB2l2TicQqGZ6TmrVQEqZC3QO6K1u1qv7D3ZvnLAiaxd2vCHLO1PaJybNcv9h06Q7s6Cicialw/0?wx_fmt=png" data-ratio="1.3775280898876405" data-w="890" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(136, 136, 136); font-size: 14px; line-height: 2em;">(剧姐想说:</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(136, 136, 136); font-size: 14px; line-height: 2em;">妹砸,我都被你凄惨的经历感动了,<span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 32px; text-align: center;">不如你去参加**好声音吧,一定能得冠军!)</span></strong><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><img data-s="300,640" data-type="jpeg" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_jpg/An8iczvNoQBOaHyFpXB2l2TicQqGZ6TmrVGkZNQ4rYfmlfibAj2icoicQMHpvP0MeibS7IjaFicmLwKoL6JobhxheBFTA/0?wx_fmt=jpeg" data-ratio="1" data-w="180" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; height: auto !important;"/><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; clear: both; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em; text-align: left;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 2em;">就是这位身世感人背景平凡的女二号,</span>在这剧中的戏份更是逆袭女一,一人饰演两个角色,分别是<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">周觅的前女友鲍嘉仁</strong></span>以及<span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">李多海的小迷妹宋善花</strong></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em;">更多内容扫描下方二维码,关注公众号剧姐,还能获取剧集资源哟</p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; white-space: pre-wrap; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 2em;"><img data-type="gif" src="https://mmbiz.qlogo.cn/mmbiz_gif/An8iczvNoQBOCySVUIWqiabcUvA6xJiclyghibMUFjaJwOqibkKvbKOcWmgXQWfAfjiariahEPcypNJuwXAyLGcPs0koA/0?wx_fmt=gif" data-ratio="0.4140625" data-w="640" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 32px; text-align: center; white-space: pre-wrap; height: auto !important;"/></p>

 • <p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/175/5f3a261fe44c3188712cf3c06b9b1f57.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p>全智贤给人留下最深的印象当然还是野蛮女友,将传统一反到底的野蛮女友照样讨人喜欢,《我的野蛮女友》颠覆了青春期的女生形象,戏剧冲突和埋伏下的笑料也就不请自来,前所未有的新鲜感是影片成功的关键,而围绕野蛮女友设计的幽默和搞笑,也让影片自始至终妙趣横生。</p></br><p>通过《我的野蛮女友》一举成名的全智贤,之后,又出演了多部深受观众喜爱的作品。虽然现在已是孩子的母亲,但全智贤仍然被称为韩国身价最高的广告女明星,清新可爱之余,又带有成熟的形象,迷倒了万千影迷。</p></br><p>谁说女孩子一定要乖巧温顺?"女汉子"照样颠倒众生!</p><br><p>来源:kpopstarz</p>

 • <p><img src='http://cdn-mm.xingshu.com/upload/XingshuImage/171/d11f0caf58f8bf7c3bdedb631acfaa64.jpg' width='100%'></p><p></br></p><p>9月17日是韩国的"表白日",在今日进行的一项与告白有关的调查中朴宝剑以38%支持率完胜宋仲基。</p></br><p>今日,韩国某结婚信息公司就本社的311名会员为对象(男142名,女169名),展开了一项名为"表白日,希望收不到表白,只属于我的明星"调查中,《云画的月光》王世子朴宝剑以38%,母胎美女韩智敏以31%支持率,各居男女明星部门一位。</p></br><p>在男明星票选调查中,前六位分别为朴宝剑(38%),2016上半年闪耀荧屏的宋仲基(22%)、《釜山行》主演孔侑(13%)、不败美男郑寅盛(12%)、"20代青春统领"南柱赫(8%)、《青春时代》申贤秀(4%)。</p><!--article_center_middle1_computerend--><p>女明星票选结果前六位为韩智敏(31%)、《W》韩孝珠(20%)、"超级童颜"RedVelvetIrene(17%)、反转的演技偶像NANA(12%)、可爱女神孔孝真(10%)、性感代表泫雅(5%)。</p><br><p>来源:kpopstarz</p>

条记录 1 2 3 4